NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ NONSTOP.

Tel.: 603 465 425

 • o nás
 • EZS
 • EPS
 • kamery
 • zámky a kování
 • bezpečnostní dveře
 • trezory
 • akce
 • kontakty
 • EPS

  Elektronická požární signalizace

  Elektronická požární signalizace je technologicky moderní zařízení, které je schopno v rané fázi rozpoznat podněty vedoucí ke vzniku požárního nebezpečí. K tomuto účelu je využíváno několik osvědčených fyzikálních principů, které se za řadu let vývoje vypracovaly mezi spolehlivé indikační metody. Po aktivaci požárního detektoru je tato informace převedena na elektrickou veličinu a přenesena do ústředny.

  Ústředna EPS adresovatelná MHU 109:

  Adresovatelný systém EPS LITES, jehož nosným prvkem je ústředna MHU 109, je svojí kapacitou 256 požárních hlásičů určen především pro malé a střední objekty. Požární hlásiče se mohou zapojit do jednoduchých nebo kruhových linek. Požární čidla se připojují na dvoudrátové vedení linek paralelně, linky lze libovolně větvit. Adresa se nastavuje přepínačem nebo JUMPERy v rozsahu 1 až 127 na každém požárním čidle. Na hlásicí linku ústředny MHU 109 lze rovněž zařadit interaktivní požární hlásiče z analogového systému Firexa. Ústředna se obsluhuje pomocí tlačítek membránové klávesnice ve čtyřech stupních přístupu podle EN 54-2, zabezpečující nemožnost zásahu nepovolané osoby do systému ústředny. Optické signalizační prvky jsou tvořeny diodami LED a alfanumerickým displejem 2 × 40 znaků. Akustická signalizace je interní.

  Elektronické obvody ústředny MHU 109 jsou řízeny 2 mikroprocesory Motorola, jeden je hlavní systémový, druhý je určen pro řízení linek s adresovatelnými požárními čidly. Elektronické obvody ústředny i požárních hlásičů jsou tvořeny prvky pro povrchovou montáž - SMD. Ústředna obsahuje výstupy reléové, sériové kanály RS 232 a RS 485 pro připojení prvků a zařízení vyjmenovaných níže. Akce prvků a zařízení připojených na RS 485 je možno vázat na konkrétní požární čidlo (skupinu požárních hlásičů) nebo typ poplachu. Do systému lze připojit akční členy MHY 909 (piezo) a MHY 910 (relé), jejichž aktivace je vázána na vyhlášení poplachu ve skupině, do které jsou zařazeny. Přes jednotku adresovací lze do systému připojit i neadresovatelná požární čidla.

  Programově je možno zajistit:

  • jedno a dvoustupňové vyhlašování poplachu (režim DEN / NOC), vyhlašování ve zvláštních režimech (DEN - vypnuto, NOC – vypnuto)

  • zařazování požárních hlásičů do skupiny, aby k vyhlášení poplachu, příp. k aktivaci výstupů, došlo až po aktivaci minimálně zadaného počtupožárních čidel

  • požárním hlásičům nebo skupinám přiřadit výstupy na hlásicí lince (akční členy) nebo na lince RS 485 (reléové skříně - včetně zpoždění výstupu)

  • přiřazení uživatelského textu (umístění) každému požárnímu čidlu

  • vypnutí, resp. zapnutí každého požárního hlásiče i zařízení

  Konkrétní konfigurace systému se provádí pomocí speciálního programu z počítače PC po lince RS 232.

  Typy připojitelných požárních hlásičů:

  • adresovatelné MHG 141, MHG 142, MHG 341 MHG 241, MHG 243, MHG 242 MHG 661, MHA 141, MHA 143

  • adresovatelné interaktivní MHG 161, MHG 261, MHG 361 MHG 283, MHG 383, MHG 861

  • neadresovatelné přes adresovací jednotku MHY 409

  Typy připojitelných adresovatelných prvků:

  • MHY 909, MHY 910, MHG 941 MHY 921, MHY 920

  Výstupy:

  • reléové potenciálové hlídané

  • poplach - 12 V, max. 250 mA siréna - 12 V, max. 250 mA porucha - 12 V, max. 250 mA

  Reléové bezpotenciálové nehlídané:

  • přepínací kontakt, 42 V, 1 A


  Elzamo v.o.s.

  U Kasáren 1379 Mladá Boleslav 29301, tel.: 326 721 443, email: elzamo@iol.cz